Poskytovaná péče

Zabýváme se komplexní péčí o onkologicky nemocné se
solidními nádory (nádory vycházející z různých tkání lidského těla, mimo krevní tkáň).

Vstupní vyšetření vč. klinického

Konziliární činnost
(tzv. komise)

Aplikace protinádorové chemoterapie

Dispenzární péče

Symptomatická léčba

Vstupní vyšetření vč. klinického

Konziliární činnost
(tzv. komise)

Aplikace protinádorové chemoterapie

Dispenzární péče

Symptomatická léčba

Základním pilířem péče o onkologicky nemocné na našem pracovišti je komplexní a individuální přístup ke každému pacientovi. Tzn., že pro každého jedince zajišťujeme díky odbornému týmu lékařů a partnerských pracovišť potřebný rozsah a způsob diagnostiky a léčby. U každého pacienta je stanoven individuálně, na podkladě objektivních závěrů v průběhu diagnostického procesu a výsledkem je „léčba šitá na míru“.

Cílem je dobře léčený pacient, spokojená rodina, zabezpečení zázemí pro další život pacientů a pomoc pacientům a rodině v terminálních stavech – tedy spolupráce s rodinou, hospicem, následná péče s pomocí praktických lékařů.

Dispenzární péče

Zahrnuje sledování pacienta po ukončení onkologické léčby ve stanovených termínech. Cílem těchto vyšetření je vyloučit relaps (návrat) onemocnění, event. včas detekovat onemocnění nové. Potřebný rozsah laboratorně-diagnostických a konziliárních vyšetření stanovujeme u každého pacienta individuálně.

Máte otázky? Zeptejte se