Onkologie Trebic

Poskytovaná péče

Zabýváme se komplexní péčí o onkologicky nemocné se solidními nádory (nádory vycházející z různých tkání lidského těla, mimo krevní tkáň).

Základním pilířem péče o onkologicky nemocné na našem pracovišti je komplexní a individuální přístup ke každému pacientovi. Tzn., že pro každého jedince zajišťujeme díky odbornému týmu lékařů a partnerských pracovišť potřebný rozsah a způsob diagnostiky a léčby. U každého pacienta je stanoven individuálně, na podkladě objektivních závěrů v průběhu diagnostického procesu a výsledkem je "léčba šitá na míru".

Cílem je dobře léčený pacient, spokojená rodina, zabezpečení zázemí pro další život pacientů a pomoc pacientům a rodině v terminálních stavech – tedy spolupráce s rodinou, hospicem, následná péče s pomocí praktických lékařů.

 

Onkologie Trebic

Spektrum činnosti Klinické onkologie Třebíč:

  • Vstupní vyšetření vč. klinického
  • Konziliární činnost (tzv. komise)
  • Aplikace protinádorové chemoterapie
  • Dispenzární péče
  • Symptomatická léčba

 

Dispenzární péče

Zahrnuje sledování pacienta po ukončení onkologické léčby ve stanovených termínech. Cílem těchto vyšetření je vyloučit relaps (návrat) onemocnění, event. včas detekovat onemocnění nové. Potřebný rozsah laboratorně-diagnostických a konziliárních vyšetření stanovujeme u každého pacienta individuálně.

 

KONTAKT

Onkologie Trebic Adresa Obránců míru 491, 67401 Třebíč
Onkologie Trebic Kontakt 568 827 507
Onkologie Trebic EMail jan.sebek@onkologie-trebic.cz/td>