Klinická onkologie Třebíč

Zařízení zabývající se péčí o nemocné se zhoubnými nádory
v kraji Vysočina.

Klinická onkologie Třebíč s.r.o.

Naše zařízení patří mezi pět zdravotnických zařízení zabývající se péčí o nemocné se zhoubnými nádory v kraji Vysočina. Dohromady tato zařízení tvoří tzv. Kooperativní skupinu Vysočina. Navazuje na činnost původních provozovatelů třebíčské onkologie prim. MUDr J.Hylla a MUDr. H.Hyllové, kteří ukončili svoji činnost v roce 2014.

Zabýváme se

Prevence a diagnostika

Zabýváme se prevencí (ve spolupráci s praktickými lékaři), diagnostikou a léčbou (předoperační, pooperační, paliativní a podpůrnou) nádorových onemocnění a následně dispenzární péčí po ukončené onkoterapii (follow up). Nově se začínáme profilovat také v oboru paliativní medicíny.

Spolupráce se zdravotními subjekty

Úzce spolupracujeme s poskytovateli zdravotní péče v regionu, zejména s okresní nemocnicí v Třebíči, Komplexním onkologickým centrem (KOC) v Jihlavě, Masarykovým onkologickým ústavem v Brně , lůžkovým hospicovým zařízením a samozřejmě i s ambulantními specialisty a praktickými lékaři. Jde tedy o týmovou spolupráci.

Ambulantní zařízení

Naše oddělení funguje jako ambulantní zařízení se dvěma ambulancemi a denním stacionářem. Dále disponujeme moderní digestoří na přípravu cytostatik, nově zrekonstruovanou čekárnou a bezbariérovým vstupem. Čekárna i denní stacionář jsou vybaveny televizí a rádiem, WiFi připojení je samozřejmostí. Jde nám o to,aby se u nás pacienti cítili příjemně.

Další informace

V případě nutnosti ozařování nebo biologické léčby zajišťujeme toto ve spolupráci s KOC Jihlava nebo Masarykovým onkologickým ústavem v Brně.

Při změně zdravotního stavu pacienta, který neumožňuje ambulantní způsob léčby, zajišťujeme převzetí do péče na odděleních nemocnice Třebíč, na odděleních následné péče nebo v domácím prostředí ve spolupráci s praktickým lékařem.

Máte otázky? Zeptejte se

Pojišťovny